nasza szkoła z życia szkoły zajęcia pozalekcyjne nasze osiągnięcia galeria tablica ogłoszeń
* *
*

Nasza szkoła

*

Z życia szkoły

*

Zajęcia pozalekcyjne

 

*  Pracownia komputerowa

 

*  Świetlica "Puszczyk"

  * Koła zainteresowań
 

*  Biblioteka

*

Nasze osiągnięcia

*

Galeria

*

Tablica ogłoszeń

* Informacje dla rodziców

UWAGA!!!

od stycznia  2008r. istnieje nowa, dynamiczna strona szkoły:

www.sp81waw.edupage.org

Za p r a s z a m y!!!

* *
 

?

Szkoła Podstawowa Nr 81
02-777 Warszawa
ul. Puszczyka 6
tel: (022) 643-60-26